Trasa

Mikołów Borowa Wieś 5-10KM

Śląskie, 7 km

Zobacz całą trasę

Trasa wokół Borowej Wsi, można ją skracać lub wydłużać robiąc mniejsze lub większe pętle.